#068 Elinvoimaista yritystä rakentamassa

Luovia-podcastissa on puhuttu moneen otteeseen tavoitteellisen työn tärkeydestä. Kun tavoitteet on asetettu, on niitä myös helpompi mitata. Satunnaiset karikot eivät heiluta laivaa, jos suunta on selvä. Sen sijaan kestävästä yritystoiminnasta emme ole puhuneet lainkaan niin paljon. Millainen merkitys omilla työtavoilla on tulevaisuuden kannalta? Miten pitkäjänteinen suunnittelu ja toteutus näkyy hyvinvoinnissamme ja yrityksen hyvinvoinnissa?

Jakson runko

00:35 Johdatus jaksoon
02:11 Työarjen reflektointia
04:00 Nanin tyypillisimmät haasteet pitkäjänteisyyden tiellä
04:45 Sisäisen mentorin käsite
08:18 Valintojen tekeminen
09:35 Kestävä vai kestämätön arki?
12:45 Minikuvausten vaikutus Nanin yritystoimintaan
19:45 Päätösten arviointi tulevaisuutta silmällä pitäen
20:35 Miksi Nani rakastaa prosesseita?
21:40 Prosessien hyödyt tulevaisuuden kannalta
22:45 Prosessikuvaus-harjoitus (konkreettinen vinkki)
27:00 Kestämättömien työtapojen perustelu kiireellä
28:06 Huonoista tavoista eroonpääseminen
30:30 Nelikenttäanalyysi (swot) päätöksenteon apuna (konkreettinen vinkki)
32:33 Kertaus jakson apukeinoista

Podcast-jaksotNani