#066 Peittoa someahdistuksesi!

Kuulit oikein. Someahdistus. Tässä jaksossa ei puhuta mukavia, ei fiilistellä kuinka mahtava some on. Tää jakso ei ole kultaa ja mirhamia vaan vellomista someahdistuksen soissa.

Kysyin Instagramissa mikä on ykköshaasteesi somessa ja sain vastauksia tuli ison kasan! Vastausten pohjalta syntyi tämä jakso, joka osoittaa sen, että me kaikki mietimme ihan samoja juttuja ja ahdistutaan saman tyyppisistä asioista. Avaan myös omaa näkökulmaani someen ja autan sinua tarjoamalla konkreettisia vinkkejä, joiden avulla pääset eteenpäin.

Jakson runko

00:48 Johdanto jaksoon
01:50 Nanin kesäinen someahdistus
04:40 Instagram-vastauksia Nanin kysymykseen
06:05 Kolme syytä someahdistukseen
08:05 Oman yritysviestin kirkastaminen apuna ahdistukseen
09:35 Apuja yksityisen ja julkisen erotteluun (konkreettinen vinkki)
13:11 Omat kasvot yrityksen kasvoina
15:15 Nanin työn sanoma
16:30 Oman viestin kirkastaminen -harjoitukset (4 kpl)
24:30 Oman viestin tunnistaminen auttaa jaksamaan somessa
25:28 Suunnan muuttaminen onnistuu vain silloin, jos tietää oman suuntansa
25:40 Somestrategian hyödyt
26:38 Sometrategian ja -suunnitelman väliset erot
28:50 Tunnetaakan vähentäminen somessa ja somen näkeminen työvälineenä
30:00 Suunnitelmaton some menee helposti sohimiseksi eikä ole mitattavissa
32:55 Suunnitelmallisuus vähentää vertailun tarvetta
33:30 Somen rajoittaminen ja negatiivisten tunteiden poistaminen
35:10 Yleisön kasvattaminen vie aikaa
38:50 Loppufiilistely

Musiikki: Kari Härkönen

Podcast-jaksotNani